Tutkimuskohteet

Mohammad Jasim Uddin selvittää, miten Sunderbonin alueelta Bangladeshissa lähtemään joutuvat asukkaat kamppailevat kestävistä elinkeinoista Sylhetin kaupungissa. Hän tarkastelee asukkaiden sosiaalisiin ja poliittisiin suhteisiin liittyviä neuvotteluja ja vaatimuksia.

Sylhet map, picture from Wikipedia

Dayabati Royn ja Sirpa Tenhusen tutkimusten kohteena on muuttoliike Sunderbonin Intian puolelta Kalkuttaan. Roy tutkii pakolaisten pyrkimyksiä luoda kestäviä elinkeinoja ja hallinnolle esittämiä vaatimuksia. Hän selvittää myös kansalaisjärjestöjen, poliittisten puolueiden ja valtion toimia ja näkemyksiä ilmastonmuutoksesta.

সুন্দরবনের_মানচিত্র, picture from Wikipedia

Sirpa Tenhunen tarkastelee ilmastonmuutospakolaisuuden liittymistä sukupuolijärjestelmään. Hän tutkii myös miten ilmastonmuutospakolaisuus liittyy asukkaiden muihin liikkuvuuksiin ja ylirajaisiin suhteisiin kuten uusviestinten rooliin ylirajaisten suhteiden ylläpitäjänä.

Jelena Salmi selvittää miten kalasektorilla työskentelevät siirtotyöläiset ja Koli-kastiin kuuluvat kalastajat ymmärtävät ilmastonmuutoksen ja sen vaikutukset heidän elinkeinoihinsa pohjoisessa Mumbaissa sijaitsevalla Madhin saarella.  

Mumbai, lähde Wikimedia Commons

ENDISSA FACEBOOKISSA

Web presence Made by: