Sään ääri-ilmiöt
ja nouseva merivesi

Ilmastonmuutoksessa on kyse siitä, että ihmisen toiminnasta peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt sitovat auringosta tulevaa energiaa nostaen näin ilmaston lämpötilaa. Kehittyneet maat tuottavat näitä kasvihuonepäästöjä moninkertaisen määrän henkeä kohden suhteessa kehittyviin maihin, joihin myös Bangladesh ja Intia lukeutuvat.

Ilmastonmuutos vaikuttaa kasvillisuuteen ja maanviljelyyn. Se lisää myös sään ääri-ilmiöitä ja aiheuttaa merenpinnan nousua. Jäätikköjen sulamisen lisäksi merenpinnan nousuun vaikuttaa meriveden lämpeneminen, sillä meriveden tilavuus kasvaa sen lämmetessä.

Ilmaston lämpeneminen lisää Etelä-Aasiassa sademääriä joillakin alueilla samalla vähentäen niitä toisaalla. Vuonna 2017 ainakin 41 miljoonaa ihmistä Bangladeshissa ja Intiassa joutui kärsimään epätavallisen rankoista monsuunisateista johtuvista tulvista.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama merenpinnan nousu uhkaa jokien suistoalueita ja merien rannikoita kaikkialla, mutta erityisen haavoittuvaisia merenpinnan kohoamiselle ovat Bangladeshin ja Intian tiheään asutut pitkät rannikkoalueet (Intia 7500 km and Bangladesh 710 km). Greenpeace Intia on arvioinyt, että 24 miljoonaa ihmistä Intiassa joutuisi pakenemaan, jos merenpinta nousisi metrillä. Bangladeshissa puolestaan yhden metrin merenpinnan nousu hukuttaisi 17,5 prosenttia maa-alasta vaikeuttaen 25 miljoonan ihmisen elinkeinoja.

Yksi projektin tutkimuskohteista on Intian ja Bangladeshin rajaseudulla sijaitseva tiheään asuttu kosteikkoalue, Sunderbons, joka on jäämässä nousevan meren pinnan alle. Vaikka erityisesti Bangladeshissa on panostettu uusien elinkeinojen kehittämiseen rannikkoalueilla, yhä useammat Sunderbonin asukkaat niin Intiassa kuin Bangladeshissa päätyvät muuttamaan lähialueiden kaupunkeihin. Kaupungit Intiassa ja Bangladeshissa ottavat vastahakoisesti vastaan nämä ilmastonmuutospakolaiset, jotka työllistyvät pääasiassa talouden epäviralliselle sektorille, joka ei tarjoa pysyviä työsuhteita ja –ehtoja tai sosiaaliturvaa.

CO2 per capita per country, picture from Wikipedia

ENDISSA FACEBOOKISSA

Web presence Made by: