Hankkeessa tutkitaan, miten ihmiset hahmottavat ja ymmärtävät ilmastonmuutosta, ja miten he kamppailevat oikeuksistaan kestäviin elinkeinoihin jouduttuaan lähtemään kotiseuduiltaan.

Ilmastonmuutos ja
kestävät elinkeinot
Etelä-Aasiassa

Tutkimushanke Ilmastonmuutoksesta aiheutuva liikkuvuus ja kamppailu kestävistä elinkeinoista Etelä-Aasiassa tarkastelee, miten ihmiset hahmottavat ja ymmärtävät ilmastonmuutosta sekä miten he kamppailevat oikeuksistaan kestäviin elinkeinoihin jouduttuaan lähtemään kotiseuduiltaan. Projekti kehittää teorioita, hallinnollisia toimintatapoja ja käytäntöjä, joiden avulla ilmastonmuutoksen takia muuttaville ihmisille voitaisiin taata oikeudet kestävällä pohjalla oleviin elinkeinoihin.

Tämän nelivuotisen hankkeen (2018-2022) rahoittaa Suomen Akatemia (päätösnumero 318782), ja projektia johtaa antropologi, professori Sirpa Tenhunen. Projektin tutkijat ovat Dayabati Roy, Mohammad Jasim Uddin ja Jelena Salmi.

Kaksi projektin tutkijaa ovat havainnoineet ilmastonmuutoksen liittyvää pakolaisuutta omissa kotikaupungeissaan: Dayabati Roy Kolkatassa, Intiassa ja Mohammad Jasim Uddin Sylhetissä, Bangladeshissa. Tutkimus suuntautuukin Bangladeshiin ja Intiaan—maihin, jotka on luokiteltu haavoittuvimmiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksille seuraavan 30 vuoden aikana.

endissa facebookissa

Web presence Made by: